• Komunalni servis d.o.o.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

PREDMET: Otpad i poskupljenje cijena otpada u Rovinju

Otpad u Rovinju koje su novosti?


Otpad je u Rovinju i na području čitave Istarske županije od 1.srpnja ove godine poskupio, a možemo reći da je u nekim kućanstvima to poskupljenje i značajno. Nije poskupio iz čista mira ili zato što smo mi to u Komunalnom servisu izmislili ili željeli, već je poskupio zbog činjenice da se tako prikupljeni otpad više samo jednostavno, ne odlaže na sanitarnudeponiju Lokva Vidoto u Rovinju, već se on predaje na ŽCGO Kaštjun u Pulu na daljnju obradu i zbrinjavanje i to po najvišim svjetskim standardima i tehnologijama, a sve prema zakonskim obvezama EU i RH. Za uzvrat mi svi zajedno čuvamo i štitimo okoliš i naše zdravlje, time i zdravlje i okoliš budućih generacija te živimo u skladu sa održivim razvojem. Grad smo koji jednim velikim dijelom živi od turizma, a on itekako ovisi o čistom i zdravom okolišu te ga je još iz tog razloga vrlo važno čuvati.


Kako objasniti poskupljenje za neka kućanstva kojima su računi od dosadašnjih30- tak kuna mjesečno porasli na 61,72 kn ili na 91,59 kn mjesečno, što u stvarnosti predstavlja poskupljenje od 200 % ili čak 300 %?


Korisnici koji su do sada u evidencijama Komunalnog servisa bili prijavljeni kao samci ili eventualno kao dvije osobe i živjeli su u nekretninama površine od 30-60 –tak m2 plaćali su u prosjeku oko 30-tak kn mjesečno račune, dok su ostali korisnici koji su živjeli u malo većim nekretninama plaćali znatno skuplje račune, pa čak i do 80-tak kn mjesečno, a što današnja zakonska regulativa više ne dozvoljava, već današnji zakon nalaže da svaki pojedinac jednako mora snositi troškove zbrinjavanja otpada, tj. da otpad ne proizvode metri kvadratni površine stana već ljudi. Stoga se današnji obračun prikupljanja i zbrinjavanja otpada temelji na volumenu učinjenog otpada svakog pojedinca, a baza za obračun je postao volumen spremnika koji se kućanstvima dodjeljuje na bazi broja osoba u kućanstvu. Cijene su značajno porasle i zbog troškova zbrinjavanja i predaje prikupljenog otpada na ŽCGO Kaštjun u Pulu, ali iz tog razloga mi živimo i ponašamo se odgovorno i u skladu sa visokim europskim standardima i normama i čuvamo naš okoliš i zdravlje za nas i buduće generacije.


Mnogo je upita da je dvočlanim kućanstvima, pogotovo umirovljenicima, prevelik spremnik od 120 litara?


Prema podacima o korisnicima sa kojima je dosad raspolagao Komunalni servis u svojim evidencijama u Rovinju je 90 % korisnika bilo prijavljeno da živi u dvočlanoj obitelji, dok tročlanih ili četveročlanih obitelji gotovo da nije ni postojalo, te su na temelju takvih podataka isti i zaduženi za 120 litarski spremnik. No, već nakon prvih obrada određenog broja pristiglih Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada od strane korisnika, uvidjelo se da su podaci bili netočni, tj. sada su nam korisnici ipak prijavili pošteno i stvarno stanje broja osoba u kućanstvu, te je iz tog razloga odmah otvorena mogućnost da se takvim dvočlanim kućanstvima dozvoli korištenje manjeg spremnika od 80 litara i istima će se računi automatizmom i ispraviti u njihovu korist... U budućnosti, nakon što sustav u potpunosti saživi, sagledat će se i mogućnost uvođenja i ostalih, manjih spremnika.


Greške na prvim računima i neusklađenost istih sa podacima iz Izjave?


Izjave o načinu korištenja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada poslane su na kućne adrese već 20.lipnja ove godine i to putem HP, koja je jedina u RH ovlaštena zaslanje pošiljaka sa povratnicom, no zbog manjka zaposlenih u HP do današnjeg dana sve Izjave nisu uručene korisnicima ili su uručene sa velikim zakašnjenjem. Na kraju meseca srpnja zaključeni su i tiskani računi za prikupljeni otpad za mjesec srpanj i podaci se uodređenim slučajevima razlikuju od kasnije dostavljenih podataka iz Izjave. Svim našim korisnicima kod kojih je došlo do pogreške računi će biti ispravljeni. Komunalni servis i njegovi djelatnici stavljeni su svim korisnicima na raspolaganje i učiniti će sve da se pogreške i isprave, a pogreške su u ovako velikom poslu usklađenja podataka na žalost i neizbježne.

U tu svrhu je Komunalni servis d.o.o svim korisnicima uputio i svakodnevno upućuje riječi isprike.


Što sa cijenama odvoza otpada u budućnosti?


Budući da ŽCGO Kaštjun i Komunalni servis spadaju u poduzeća iz komunalne djelatnosti, a oni su stvoreni da građanima, svojim korisnicima, pruže najbolju uslugu po najpovoljnijoj cijeni i nisu zamišljeni da stvaraju veliku i značajnu dobit, nakraju svake poslovne godine analizirati će se rezultati poslovanja i cijene rada, te će ukoliko za to bude prostora doći do revizije cijena prikupljanja i odvoza otpada i uvođenja nekih novih, za građane povoljnijih uvjeta pružanja usluge prikupljanja i odvoza otpada.


Javna isprika korisnicima

Još jednom od naših građana, korisnika, tražimo ispriku i razumijevanje za novonastalu situaciju, a pogotovo za razumijevanje i isprike tražimo naše korisnike kod kojih je stvarno nastala pogreška i to iz razloga možda i velikog nerazumijevanja i kompleksnosti tematike otpada, ali i i zbog spleta i niza već navedenih nezgodnih okolnosti.

0 views
ZA NOVE OBAVIJESTI UNESITE: