• Komunalni servis d.o.o.

Nove zakonske odredbe

Iz razloga očuvanja okoliša te nužne potrebe recikliranja i razvrstavanja otpada usvojene su nove zakonske odredbe od 1. srpnja 2018., te je uspostavljena potrebna infrastruktura. Sada smo na početku korištenja novog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji, sa središnjim Županijskim centrom za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun.


Novi sustav je baziran na principu “onečišćivać plaća”.

KVADRATI NE ČINE OTPAD. ČINIMO GA MI, ČLANOVI KUĆANSTVA. Prema tom načelu, uspostavljena je pravednija formula izračuna cijene koja je bazirana na osnovi broja članova kućanstva kao fiksni dio cijene. Otpad koji nije razvrstan je varijabilni dio cijene.

ZA NOVE OBAVIJESTI UNESITE: